CENNIK  WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Lp.

Rodzaj wycenianej

 nieruchomości.

Szczegóły obiektu.

Cena.

(w zł)

I.

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana.

Pojedyncza działka pod zabudowę mieszkaniową

i zagrodową

492,-

Niezabudowana działka komercyjna o powierzchni

 do 1000 m2

553,50

Niezabudowana działka komercyjna o powierzchni

do 10000 m2

861,-

Niezabudowana działka komercyjna o powierzchni

ponad 10000 m2

do negocjacji

Wycena typowej działki rolnej o powierzchni do 1

ha fizycznego

430,50

Wycena typowej działki rolnej o powierzchni do 10

ha fizycznych

 738,-

Wycena działki rolnej o powierzchni ponad 10 ha

fizycznych

do negocjacji

Wycena kilku działek w jednym kompleksie – cena za jedną działkę

 123,-

Kilka działek w sąsiedztwie – cena za jedną działkę

 184,50

Kilkanaście-kilkadziesiąt działek w sąsiedztwie lub kompleksie (inwestycje liniowe) – cena za działkę

 94,80

II.

Nieruchomość gruntowa

 zabudowana budynkami mieszkalnymi.

Wycena budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 200 m2

 861,-

Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 200 do 300 m2

 984,-

Wycena budynku jednorodzinnego powyżej 300m2, budynku  wielorodzinnego / kamienicy

do

negocjacji

III.

Nieruchomość gruntowa

zabudowana.

Grunt z budynkiem o powierzchni użytkowej budynku do 150 m2

 984,-

Grunt z budynkiem o powierzchni użytkowej budynku od 150 do 300 m2

 1230,-

Grunt z budynkiem o powierzchni użytkowej ponad  300 m2

do negocjacji

Grunt zabudowany kilkoma budynkami, biurowiec

do negocjacji

Inne komercyjne, przemysłowe, użyteczności publicznej itp

do negocjacji

IV.

Nieruchomość lokalowa

(mieszkania oraz lokale użytkowe).

Wycena pojedynczego lokalu mieszkalnego

 430,50

Wycena kilku lokali mieszkalnych w jednym budynku lub na jednym osiedlu – za jeden lokal

 307,50

Wycena pojedynczego lokalu użytkowego

 738,-

Wycena kilku lokali użytkowych w jednym budynku lub na jednym osiedlu – za jeden lokal

 430,50

V.

Wycena maszyn i urządzeń

trwale związanych z gruntem.

Koszt jednego operatu + stawka za każdą maszynę lub urządzenie

do negocjacji

VI.

Nieruchomości pozostałe.

Nieruchomości nietypowe.

Wycena gospodarstwa rolnego/siedliska

każda

według

indywidualnej

kalkulacji.

Nieruchomość gruntowa na cele leśne

Wycena nieruchomości zabytkowych

Wycena upraw i gruntów zadrzewionych

Szacowanie innych nieruchomości, analizy, opracowania

* przepisy o uczciwej konkurencji i o cenach: