Wyceny nieruchomości – rzeczoznawca majątkowy:

Rzeczoznawca majątkowy, jako osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, może przeprowadzić wycenę nieruchomości w zgodzie z przepisami prawa.

Wycena nieruchomości dotyczy:

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych,
nieruchomości lokalowych, budynkowych,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
nieruchomości rolnych,
nieruchomości leśnych,
nieruchomości stawów,
maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,
ograniczonych praw rzeczowych,
Wycena nieruchomości może zostać wykonana dla celów, zabezpieczenia kredytu, ustalenia podatku od spadku i darowizny, ubezpieczenia majątkowego, kupna-sprzedaży, aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich.

Realizujemy zlecenia na terenie  całej Polski dla osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, sądów oraz banków.