W celu prawidłowej wyceny należy przedłożyć określone dokumenty, w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości. Poniżej przedstawiamy orientacyjny wykaz dokumentów i informacji potrzebnych do wyceny – ostateczna lista dokumentów zawsze ustalana jest indywidualnie.

W przypadku braku odpowiednich dokumentów istnieje możliwość zamówienia usługi polegającej na ich pozyskaniu w odpowiednich urzędach. Jeżeli nie dysponują Państwo dokumentacją techniczną możemy wykonać inwentaryzację nieruchomości.
Pobierz listę dokumentów do wyceny nieruchomości

LOKAL MIESZKALNY

numer księgi wieczystej;
akt notarialny nabycia lokalu lub przedwstępna umowa sprzedaży;
wypis z rejestru gruntów;
kopia mapy ewidencyjnej;
zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
rzut rozmieszczenia pomieszczeń.

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

numer księgi wieczystej lub zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej z danymi dotyczącymi lokalu (informacja na temat osoby uprawnionej z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, powierzchni użytkowej, piętra, programu funkcjonalnego itp.);
przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, akt notarialny nabycia lub przedwstępna umowa sprzedaży;
wypis z rejestru gruntów;
kopia mapy ewidencyjnej;
zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
rzut rozmieszczenia pomieszczeń.

LOKAL UŻYTKOWY

numer księgi wieczystej;
akt notarialny nabycia lokalu lub przedwstępna umowa sprzedaży;
wypis z rejestru gruntów;
kopia mapy ewidencyjnej;
zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
decyzja o sposobie użytkowania;
rzut rozmieszczenia pomieszczeń.

BUDYNEK MIESZKALNY

numer księgi wieczystej;
akt notarialny nabycia budynku mieszkalnego lub przedwstępna umowa sprzedaży;
wypis z rejestru gruntów;
kopia mapy ewidencyjnej;
zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
kopia pozwolenia na użytkowanie budynku lub pozwolenia na budowę;
dokumentacja projektowa zawierająca dane techniczne budynku oraz rzuty poszczególnych kondygnacji.

ZABUDOWA KOMERCYJNA

numer księgi wieczystej;
wypis z rejestru gruntów;
kopia mapy ewidencyjnej;
zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
kopia pozwolenia na użytkowanie budynku lub pozwolenia na budowę;
dokumentacja projektowa zawierająca dane techniczne budynku, przekroje i rzuty poszczególnych kondygnacji, wykaz powierzchni budynków i pomieszczeń o odmiennych funkcjach, kubatur poszczególnych obiektów, itp.;
informacje dotyczące kosztów utrzymania budynków i innych obiektów;
wykaz obowiązujących umów wynajmu budynków i pomieszczeń.

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

numer księgi wieczystej;
akt notarialny nabycia działki lub przedwstępna umowa sprzedaży;
wypis z rejestru gruntów;
kopia mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy;
kopia pozwolenia na budowę, jeżeli zostało wydane.