Oferujemy usługi:

Kierownik Budowy

Kierownik Budowy

W ramach nadzoru budowlanego proponujemy Państwu usługi kierownika budowy, działającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Prawie Budowlanym. Kierownik budowy jako osoba z niezbędną wiedzą teoretyczną i praktyczną zapewnia właściwy przebieg prac budowlanych na danym obiekcie, tj: nadzór budowlany, koordynację budowy, prowadzenie dokumentacji. Proponujemy nasze usługi na terenie Kielc oraz na obszarze całej Polski.

Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru
W obszarze nadzoru budowlanego zapewniamy usługi inspektora nadzoru z odpowiednimi do sprawowania tej funkcji uprawnieniami. Inspektor nadzoru odpowiada za nadzór budowlany nad kierownikiem budowy, firmą wykonawczą, itd. Do jego kompetencji należy także kontrola jakości wykonywanych prac oraz ich odbiory. Ponadto inspektor nadzoru na budowie w profesjonalny sposób zabezpiecza interesy swojego klienta związane z pracami budowlanymi.

Wyceny nieruchomości – rzeczoznawca majątkowy:

Wyceny nieruchomości – rzeczoznawca majątkowy:
Rzeczoznawca majątkowy, jako osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, może przeprowadzić wycenę nieruchomości w zgodzie z przepisami prawa.
Wycena nieruchomości dotyczy:
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych,
nieruchomości lokalowych, budynkowych,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
nieruchomości rolnych,
nieruchomości leśnych,
nieruchomości stawów,
maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,
ograniczonych praw rzeczowych,
Wycena nieruchomości może zostać wykonana dla celów, zabezpieczenia kredytu, ustalenia podatku od spadku i darowizny, ubezpieczenia majątkowego, kupna-sprzedaży, aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich.
Realizujemy zlecenia na terenie województwa świętokrzyskiego i całej Polski dla osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, sądów oraz banków.

Przeglądy okresowe budynków:

Przeglądy okresowe budynków:
Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców dokonywanie regularnych przeglądów obiektów budowlanych.
Co najmniej raz w roku należy dokonać kontroli stanu technicznego:
elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
Co najmniej raz na 5 lat należy dokonać kontroli:
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
Dodatkowo kontroli podlega instalacji elektryczna i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Opinie techniczne

Opinie techniczne

Zapewniamy fachowe doradztwo. Mogą się Państwo zgłosić do nas na każdym etapie budowy w celu zasięgnięcia profesjonalnej opinii. W oparciu o wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie dostarczymy Państwu wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

Ustawa Prawo Budowlane zobowiązuje właścicieli lub zarządców do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Jest to dokument przeznaczony do zapisów o przeprowadzanych badaniach i kontrolach stanu technicznego, remontach i modernizacji w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie kontroli stanu technicznego oraz użytkowania obiektu budowlanego.

Obsługa inwestycji budowlanych

Obsługa inwestycji budowlanych

Zapewniamy pomoc w szeroko rozumianej realizacji inwestycji budowlanych. Wybór oraz współpraca z projektantami, geodetami, ekipami wykonawczymi (realizacje pod klucz), przy wypełnianiu dokumentów i załatwianiu formalności związanych z pozyskaniem urzędowych decyzji – warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, uzgodnienie tras przyłączy na działce, pozwolenie na użytkowanie; Zaoszczędź swój cenny czas i nerwy, załatwimy wszystko za Ciebie.

Kosztorysy

Kosztorysy

Odpowiednia kalkulacja pozwala na bezpieczne zaplanowanie kosztów budowy.

Dla potrzeb inwestycji budowlanych sporządzamy kosztorysy:

inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, inwentaryzacje obiektów.

obsługa eksploatacyjno – techniczna

obsługa eksploatacyjno – techniczna

Po zakończeniu inwestycji zadbamy o Państwa spokój oferując obsługę eksploatacyjno-techniczną na wypadek awarii, planowanych remontów lub chęci zmiany zagospodarowania działki